Vsakovacie nádrže

Vsakovanie a zadržiavanie dažďovej vody

Vsakovanie a zadržiavanie dažďovej vody

S neustále rastúcou urbanizáciou krajiny sa postupne zvyšuje potreba lokálneho zadržiavania a využitia dažďovej vody. Jestvujúce kanalizačné systémy v mestských oblastiach sa stávajú poddimenzované.

 

Následkom sú povodne s dosiaľ neslýchanými ekologickými a ekonomickými škodami. Výška podzemnej vody stále klesá rýchlym odvádzaním dažďovej vody do vodného toku a prírodný cyklus je porušený.

 

Vhodným riešením na odstránenie týchto javov je vsakovanie dažďovej vody v priestore kde spadla. Lokálne množstvá dažďovej vody nezahlcujú kanalizačné systémy a čističky vôd. Ďalším dôležitým prínosom je šetrenie
finančných prostriedkov, keď užívateľ nemusí platiť za odvod dažďovej vody do kanalizačnej siete.

 

Vsakovacie moduly (vsakovacie bloky, vsakovacie tunely) a vsakovacie šachty od firmy Graf kombinujú požiadavky ekologického prístupu so šancou ušetriť finančné prostriedky. Plánovanie, dimenzovanie a montáž vsakovacích systémov na Slovensku nie sú riešené vhodnou normou a preto sa využíva nemecká smernica ATV-DVWK-138.

 

Smernica EÚ doporučuje vsakovanie dažďových vôd v mieste ich dopadu. Dimenzovanie vsakovania musí byť uskutočnené s prepočítaním na miestne zrážkové pomery a je potrebné zohľadniť aj celkové množstvo zrážok, priepustnosť pôdy, odtokové hodnoty a samozrejme aj veľkosť záujmovej plochy.

 

V súčasnej dobe by sa teda už vo fáze projektu malo uvažovať o prednostnom vsakovaní zrážkovej vody. Pre optimálny výkon vsakovania by malo byť dno vsakovacieho modulu vzdialené od hladiny spodnej vody min. 1 m. Vsakovacie moduly od firmy Graf svojou konštrukciou umožňujú max. dodržanie tohto predpokladu. Pri návrhu doporučujeme zohľadniť nasledovné vzdialenosti vsakovacích modulov:

 • 5 m od obytných budov
 • 2m od hraníc pozemku a komunikácií
 • 1,5 m od plynovodov a vodovodov, 1,0 m od elektrického vedenia, 0,5 m od telekomunikačného vedenia

Využitie vsakovacích modulov a vsakovacích šácht umožňuje:

 • šetrenie finančných prostriedkov pri výstavbe, pretože sa robí menej výkopov ako pri zaužívanom riešení
 • trvalo vysoký vsakovací výkon
 • po prekrytí zeminou zaťaženie krátkodobo až 60t/m²
 • jednoduchú montáž bez využitia ťažkej techniky
 • využitie vo všetkých sférach, od rodinných domov až po továrne strechy a veľké spevnené plochy
 • značná finančná úspora pri odpojení sa od kanalizačného systému
 • nezahlcovanie kanalizačných systémov a čističiek
 • znižovanie možnosti záplav
 • udržiavanie prirodzeného kolobehu vody v prírode

 Vsakovacie nádrže 

 

Vsakovací blok

Vsakovací blok

Vsakovací tunel

Vsakovací tunel

Filtre a šachty

Filtre a šachty
Objednať

Naša ponuka

Novinky

8. október 2014

V bazári máme novinku - nerezové IBC kontajnery.

22. október 2013

Pridali sme nové typy nádrží na vsakovanie a zadržiavanie dažďovej vody.

9. október 2013

Pribudle nové nádrže na žumpy (septiky) o objeme 1,6 m³ až 10 m³.

8. október 2013

Pridali sme nové nádrže na žumpy (septiky) s objemom 3,15 m³ a 6,2 m³.

25. január 2012

Pridali sme nové typy nádrží na naftu s objemom 20 a 25 tisíc litrov.

30. november 2011

Pridali sme nový typ čerpadla na motorovú naftu.

28. október 2011

Pridali sme nové modely nádrží na PHM s objemom 10 a 15 tisíc litrov.

30. september 2011

Dnes sme spustili našu novú web stránku. Veríme, že sa Vám bude páčiť.
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
© 2011 Roman Buliak, telefón: 0905 104 204, e-mail: buliakroman@gmail.com